homepage

Výroční zprávy

Výroční zpráva je klíčovým komunikačním nástrojem společnosti. Svou zákonem stanovenou náplní podává souhrnné informace o firmě. Výroční zpráva zpracovaná v TOP Partners je nejen významným zdojem informací o Vaší společnosti, ale také působivým prezentačním a propagačním materiálem. Při tvorbě textové části sledujeme zákonné požadavky na obsah výroční zprávy a odborně konzultujeme výklad zákonů na základě specifických potřeb Vaší společnosti. V elektronické podobě na CD může výroční zpráva fungovat jako samostatný marketingový a informační materiál, popřípadě může být distribuován jako příloha tištěné verze výroční zprávy. Obsah i forma vycházejí z tištěné verze, grafické ztvárnění bývá přizpůsobeno specifickým technickým parametrům internetu.

Pololetní zpráva - zabezpečuje informovanost investorů, akcionářů a analytiků. Kromě povinného zveřejnění hospodářských výsledků uveřejňuje i významné skutečnosti a aktuální události prvního pololetí. Forma i obsah navazují na katuální výroční zprávu, často je pololetní zpráva distribuována jako dodatek výroční zprávy.

Co pro Vás uděláme
Nabízíme odborné poradenství při tvorbě textů prezentační i finanční části Vaší zprávy. Připravíme návrhy struktury a obsahu jednotlivých kapitol. Zajistíme jazykovou stylizaci textů a gramatické korektury. Po vytvoření české verze zajistíme odborný překlad rodilým mluvčím.

Spolupracujeme s předními českými designéry, typografy, fotografy, analytiky, stylisty, překladateli a polygrafickými společnostmi. Nabízíme konzultace výtvarného zpracování. Předložíme Vám návrh výtvarného scénáře a následně variantní grafické návrhy.

Součástí našich služeb je i polygrafické a reprografické zpracování, tisk a knihařské práce. Zajistíme profesionální portrétní i dokumentární fotografie. Každoročně analyzujeme naši domácí i zahraniční produkci výročních zpráv a sledujeme trendy v této oblasti, abychom Vám mohli nabídnou to nejlepší.

Dokážeme charakterizovat Vaši společnost a prezentovat výsledky jejího hospodaření, cíle a záměry atraktivní a účinnou formou tak, aby výroční zpráva oslovila nejen akcionáře a investory, ale i potenciální zákazníky a zaměstnance.


© 2009 TOP Partners