homepage

Strategický management

Strategie stanovuje cíle společnosti a také cíle pro trh a zvolení vhodných nástrojů marketingového mixu. V určitém okamžiku se management společnosti může dostat do bodu, kdy začíná trpět "provozní slepotou". Nestranný pohled experta na společnost a její aktivity napomůže managementu korigovat neefektivní nástroje a stanovit správné strategické cíle.

Co pro Vás uděláme
V úzké kooperaci s managementem nastavíme adekvátní strategické cíle společnosti a cíle pro tržní prostředí, ve kterém společnost funguje. Na základě cílů zvolíme efektivní nástroje marketingového mixu, které napomohou dosáhnout stanovených cílů.


© 2009 TOP Partners