homepage

Servis

Kreativní design, zpracování, výroba 
- návrh ideového zpracování - scénář publikace
- návrh struktury a obsahu
- návrhy výtvarného zpracování
- tvorba textů, kreativní copywriting, stylizace, korektury
- odborný překlad rodilými mluvčími
- profesionální externí i ateliérová fotografie
- DTP zpracování - sazba, zlom, scany, retuše, barevné nátisky
- tiskové digitální a ofsetové zpracování, supervize kvality - produkce
- direct mail - rozesílání hromadných zásilek, balení dokumentů a časopisů
- tvorba webových stránek - design, programování, tvorba flash aplikací

Interní a externí komunikace
- nezávislý a nový pohled na problémy
- analýza marketingových specifik produktu, firmy, oboru
- výsledná doporučení
- aplikace zkušeností z práce pro široké portfolio klientů
- komplexní pohled na komunikaci
- zastřešující autorita komunikačních aktivit zákazníka
- dynamické vyhodnocování efektivity průběhu projektu a přizpůsobování plánu specifikám vývoje


© 2009 TOP Partners