homepage

Plánování optimalizace mediální komunikace

Mediální komunikace podporuje značku společnosti a produktovou komunikaci směrem k obchodním partnerům a konečnému zákazníkovi. Zvolené finanční prostředky na takové kampaně nemusí znamenat pro společnost milionové investice, pokud dobře zvolí komunikační kanály (média), která budou cílit na stanovenou skupinu.

Co pro Vás uděláme
Na základě stanovených cíů společnosti zhodnotíme plánovanou nadlinkovou komunikaci a vytvoříme audit rozložení finančních prostředků do jednotlivých kanálů a médií. Připravíme pro Vás efektivní variantu mediální komunikace Vaší společnosti či Vašich produktů.


© 2009 TOP Partners