homepage

Marketingové a komunikační audity

Komplexní zhodnocení komunikace společnosti může pomoci odhalit nové obzory a opustit staré těžební prostory, které jsou již vyčerpány. Komunikační audit nabízí zhodnocení jednotlivých aktivit společnosti a propojuje zkušenosti z jiných oblastí na trhu. Snaží se o vytvoření synergických efektů ve společnosti.

Co pro Vás uděláme
Zhodnotíme vnější i vnitřní komunikaci firmy za konkrétní období. Zmapujeme mediální přítomnost firmy po kvantitativní a kvalitativní stránce a provedeme analýzu příčin identifikovaných nedostatků či případné negativní medializace.

Výsledky komunikačního auditu využijeme k přesnému vyhodnocení účinnosti komunikace Vaší firmy za dané období a jako podklad pro zpracování strategie budoucí firemní komunikace.


© 2009 TOP Partners