homepage

Krizová komunikace

Krize je označení pro situaci, která ohrožuje zájmy firmy. Krizová komunikace může krizi odvrátit a zabránit poškození dobrého jména společnosti. Dobře připravený krizový tým a vhodně volené reakce eliminují nežádoucí důsledky případné krize či krizového tématu.

Co pro Vás uděláme
Vytvoříme pro Vaši společnost "krizový manuál", který zohlední jednotlivé kroky při vzniku krizových situací. Připravíme testování a školení managementu pro případ krize (mj. tréninky krizových týmů, interaktivní krizová cvičení, reálné simulace krizí).

Zmonitorujeme potenciální krizová témata. Navrhneme případnou spolupráci s opinion makery dle předmětu činnosti klienta. Budeme Vám nablízku v případě krize - naše expertní názory v oblasti poradenství, media relations, komunikace s cílovými skupinami a reklamy Vám budou ihned k dispozici.


© 2009 TOP Partners