homepage

Firemní profily

Kvalitně zpracovaný fiemní profil je důležitým prezentačním materiálem, který poskytuje celkový přehled o společnosti a jejích aktivitách. Informuje o poslání, podnikatelské filozofii, firemní kultuře a vizích do budoucna. Prezentuje sortiment výrobků a služeb, seznamuje čtenáře s principy, kterými se řídí vztahy uvnitř i vně společnosti. Dává do souvislostí její činnost s regionem, v němž působí. Je určen široké veřejnosti - zákazníkům, obchodním partnerům, novinářům, analytikům i regionálním institucím.

Co pro Vás uděláme
Navrhneme ideové řešení, "námět a příběh" firemního profilu. Nabídneme Vám takové grafické ztvárnění, které plně vystihne charakter, hodnoty a strategii společnosti, v souladu s obsahovým scénářem. Vytvoříme klíčová hesla, motta, myšlenky profilu, které představí cíle a záměry společnosti.

Vybranému grafickému stylu, obsahové struktuře i typu společnosti přizpůsobíme jazykový styl a celkovou podobu publikace dle specifických zájmů a potřeb cílových skupin, pro které je profil určen.

Přesvědčivý ideový scénář s důrazem na klíčové myšlenky a profesionální design utvoří dokonalý celek, který se zapíše do povědomí veřejnosti.

 


© 2009 TOP Partners