homepage

Společnost TOP Partners, s.r.o., poskytuje v oblasti komunikace služby zaměřené na profesionální prezentaci firem a jejich produktů.

Je to především zpracování materiálů určených pro finanční a zákaznickou veřejnost, firemní časopisy, výroční zprávy, profily společností, corporate identity, outdoor a indoor branding, katalogy výrobků a služeb, letáky, informační brožury atp. Svým významem pro uživatele se řadí mezi nejdůležitější komunikační prostředky firemního marketingu a výrazně tak podporují a dotvářejí strategicky zvolenou viditelnou a měřitelnou identitu společnosti.

Druhou oblastí je poradenství, zaměřené na komplexní komunikaci. Naše služby přinášejí růst Vašich podnikatelských aktivit. Za svou doménu považujeme tvorbu ucelených projektů, které vedou k uskutečnění potřebných změn a tvorbě nových pohledů. Společně s Vámi tvoříme tým, který dosahuje úspěchu a požadovaných efektů. Plníme a upevňujeme roli komunikačního poradce v oblasti reklamy, marketingu a strategického poradenství. Svým netradičním způsobem přístupu ke klientovi a jeho problémům přispíváme ke komplexnímu rozvoji podnikatelských aktivit. Jednotlivé komunikační mixy nejsou sestavovány dle šablony, ale na základě konkrétních potřeb zákazníka s maximálním využitím odborných znalostí konzultantů, kteří čerpají z různých oborů. Snažíme se o pohled, který vede jednotlivého klienta ještě dále než jen do budoucnosti.


© 2009 TOP Partners