homepage

Brand development a management

Brand development spočívá v soustavném budování povědomí o značce společnosti a zvyšování kredibility. Důležitým faktorem jsou zvolené formy komunikace značky, propojování značky s okolím a její fungování směrem k trhu a vnějšímu prostředí.

Co pro Vás uděláme
Navrhneme pro Vaši značku vhodné formy komunikace, zhodnotíme jakým způsobem a jak efektivně značka komunikuje - co říká. Zda dobře vystihuje základní myšlenku vize Vaší společnosti. Na základě zhodnocení doporučíme vhodné komunikační nástroje včetně doporučení na případnou změnu (redesign, doplnění sloganu apod.).


© 2009 TOP Partners