Společnost TOP Partners nabízí komplexní služby specializované na oblast nadlinkové a podlinkové komunikace, prezentaci společností, jejich výrobků a služeb. Kompletní pohled zvenčí, nezatížený stereotypem běžného života firmy, monitoring tržního prostředí a dialog s cílovými skupinami je prvním předpokladem úspěšné prezentace a může ukázat společnosti zcela nový směr rozvoje. S růstem konkurence a nároků tržního prostředí neustále roste význam řízené firemní komunikace. Jasná vizuální prezentace a komunikace pomáhají společnostem obstát v nových podmínkách. Společnost TOP Partners je připravena Vám v tomto nelehkém úkolu poskytnout odbornou podporu.

Design, DTP, výroba
Navrhneme scénář publikací či webových stránek, strukturu i obsah. Připravíme variantní výtvarné návrhy. V případě zájmu klienta vytvoříme texty publikací, provedeme stylizaci  a jazykové korektury. Samozřejmostí jsou překlady rodilými mluvčími.  Vytvoříme portrétní a ilustrační fotografie. Vše zpracujeme ve vlastním DTP studiu. Digitálně či ofsetem vytiskneme dle daných specifikací. V závěru můžete využít i služeb direct mail - hromadné rozeslání zásilek na příslušné adresy.

Interní a externí komunikace
Nabízíme nezávislý a nový pohled na problémy, analýzu marketingových specifik produktu, firmy či oboru. Připravíme výsledná doporučení. To vše na základě aplikace zkušeností z práce pro široké portfolio klientů. Poskytneme Vám komplexní pohled na komunikaci a budeme Vaší zastřešující autoritou těchto aktivit. V průběhu projektu vyhodnocujeme efektivitu celé zakázky a přizpůsobujeme plán specifikám vývoje.


Pouze vysoká kvalita tisku nám zaručí bezchybný požadovaný výsledný efekt. Vytiskneme Vaše brožury, letáky, publikace, plakáty či samolepky na digitálním stroji Docucolor 5000. Špičková technologie zaručí jasné barvy, ostré hrany, tisk ve velmi vysokém rozlišení a v různých formátech. Tisk není limitován nákladem. V závěru nabízíme laminaci, perforaci, bigování, vazbu, ořez, balení a doručení ke klientovi.

Vysokou devizou moderního digitisku jsou téměř okamžité dodací lhůty a velmi nízká cena. Rádi Vám připravíme jeden zkušební výtisk a až po odsouhlasení realizaci dohodnutého nákladu.

Zakázky přijímáme na digitisk@toppartners.cz.


© 2009 TOP Partners